افتخارات شرکت صنعتی پارس خزر:

سال 1393

تنديس لوح تقد ير برترين ها درششمين جشنواره ملي بهره وري در بخش جانبي و ويژه شاخص هاي بهره وري درگروه لوازم خانگي  

تمديد گواهينامه بين المللي استاندارد مديريت سيستم رسيدگي به شكايات مشتريان ISO-10002:2004

تمديد گواهينامه بين المللي مديريت نظام آراستگي5S BSB Cert كانادا  

لوح و تنديس پانزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان گيلان  

گواهينامه استاندارد اروپا CE (محصول چرخگوشت)

گواهينامه بين المللي سنجش رضايتمندي مشتريانISO-10004:2012

لوح تقدیر واحد تولیدی نمونه کیفیتی استان  

لوح تقدیر و افتخار مدير كنترل كيفيت نمونه استان  

تنديس واحد تولیدی نمونه کیفیتی استان  

لوح سپاس استاندارد كيفيت برتر محصول پنكه  

تنديس واحد نمونه تولیدی کیفی ملی برتر  

لوح تقدیر و افتخار واحد نمونه صنعتي سال 93  

 

سال 1392

گواهينامه رتبه زرين طرح ملي – رتبه بندي كارت هاي بازرگاني  

تمديد گواهينامه سيستم مديريت انرژي ISO-50001:2011  

گواهينامه بين المللي استاندارد مديريت سيستم رسيدگي به شكايات مشتريان ISO-10002:2004

تنديس زرين برند محبوب ايران – برند پارس خزر در گروه لوازم برقي آشپزخانه  

اخذ اولين پروانه بهداشتي ساخت  

لوح تقدیر برترین ها در پنجمین جشنواره ملی بهره وری در بخش جانبی- شاخص بهره وری در گروه لوازم خانگی  

گواهينامه بين المللي مديريت نظام آراستگي شرکتBSB Cert کانادا

تمدید پروانه استاندارد محصولات پارس خزر

لوح تقدیر واحد تولیدی روز ملی کیفیت  

لوح تقدیر مدیر کنترل کیفیت برتر استان

تمدید گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008  

لوح سپاس فرآورده محصول پلوپز برقی به خاطر 5 سال استمرار در کیفیت

لوح سپاس نامه درمرحله دوم - چهارمين جشنواره ملي بهره وري ايران

لوح تقدیر واحد نمونه اقتصادی استان

سال 1391

لوح تقدير تعاليIranian Excellence Award  

تنديس نقره اي رعايت حقوق مصرف كنندگان

لوح تقدیر در مرحله اول - چهارمين جشنواره ملي بهره وري ايران

گواهينامه سيستم مديريت انرژيISO-50001:2011

گواهينامه استاندارد اروپا CE (محصول آبمیوه گیری)

لوح تقدیر و افتخار مدير كنترل كيفيت نمونه و برتر استان

لوح تقدیر و افتخار آزمايشگاه همكار نمونه و برتر استان

لوح تقدیر و افتخار واحد تولیدی نمونه و برتر کیفیتی استان

تمديد گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیتISO-9001:2008

لوح برتر استاني كميته حفاظت فني و بهداشت كار

تنديس و لوح تقدير جوايز خاصQ.C.C

تمدید پروانه استاندارد محصولات پارس خزر

لوح تقد ير برترين ها درمرحله دوم سومين جشنواره ملي بهره وري از تجربه موفق ارتقاي بهره وري در قالب پروژه (طرح توليد پلوپز تمام اتوماتيك)

 

سال 1390

تمديد گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت 9001:2008- ISO

گواهينامه استاندارد اروپا C.E (محصول پنکه)

لوح تقدیر و افتخار واحد تولیدی نمونه و برتر کیفیتی در سطح ملي

لوح تقدیر و افتخار واحد تولیدی نمونه و برتر کیفیتی استان

گواهينامه بين المللي لوازم برقي خانگي براساسISO/IEC-17025

تقدير برترين ها در سومين جشنواره ملي بهره وري در بخش اصلي-شاخص بهره وری ارزی در گروه لوازم خانگی

تنديس و گواهينامه حمايت از حقوق مصرف كنندگان در سال 1390

تمدید گواهینامه تائید صلاحیت آزمون و کالیبراسیون آزمایشگاه همکار با استاندارد در سطح ملی

لوح تقدیر نمایشگاه تخصصی کیفیت و استاندارد

لوح تقدیر و افتخار واحد تولیدی نمونه

لوح تقدیر و افتخار آزمایشگاه همکار نمونه و برتر استان

 

سال 1389

تنديس برگزيده استاني کارآفرینان برتر

گواهينامه استاندارد اروپاC.E (محصول پلوپز)

تجديد گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیتISO 9001:2008

گواهينامه تائيد صلاحيت كاليبراسيون آزمايشگاه همكار با استاندارد

لوح تقدیر و افتخار واحد تولیدی نمونه و برتر استان

 

سال 1388

گواهینامه تائید آزمایشگاه تست و آزمون لوازم خانگی برقی مرجع و همکار با استاندارد در سطح ملی

لوح تقدیر و افتخار مسئول کنترل کیفیت نمونه و برتر استانی

لوح تقدیر و افتخار مسئول کنترل کیفیت نمونه و برتر کشوری

لوح تقدیر و افتخار واحد تولیدی نمونه و برتر کیفیتی استان

لوح تقدیر و تندیس صادر کننده نمونه استان

گواهينامه و تندیس رعايت حقوق مصرف كنندگان

لوح تقدیر جشنواره خلاقیت نوآوری صنعت و معدن

 

سال 1387

گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان

سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان – وزارت بازرگاني

تندیس جشنواره تولید ملی

مدیر عامل جشنواره

تندیسPARS HONEX

لوح تقدیر و افتخار مسئول کنترل کیفیت نمونه و برتر کیفیتی استان

لوح تقدیر و افتخار واحد تولیدی و نمونه برتر کیفیتی استان

لوح سپاس نمایشگاه لوازم خانگی و صوتی و تصویری

لوح سپاس نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان

 

سال 1386

تقدیرو افتخار واحد تولیدی نمونه و برتر کیفیتی استان

لوح تقدیر و افتخار مدیر کنترل کیفیت نمونه و برتر کیفیتی استان

لوح تقدیرکمیته نمونه حفاظت فنی و بهداشت کار

پتندیس بلورین واحد نمونه تولیدی و برتر استان سال86

تندیس صنعتگر نمونه استان

لوح سپاس نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

لوح تقدیر خودکفایی صنعت استان

 

سال 1385

لوح زرین اولین جشنواره ملی مشهورترین برند های BARAND ایران

لوح تقدیر و افتخار واحد نمونه و برتر کیفیتی استان

لوح تقدیر و افتخار مدیر کنترل کیفیت نمونه و برتر استان

تندیس واحد نمونه کیفیتی استان

گواهینامه تعهد به تعالی

لوح تقدیر صنعتگر نمونه استان

 

سال 1384

لوح تقدیر و افتخار واحد نمونه دوستدار کارگر

 

سال 1383

لوح تقدیر کارآفرین واحد نمونه

لوح تقدیر مسئول کنترل کیفیت برتر استان گیلان

 

سال 1382

لوح تقدیر تشکر و قدردانی واحد نمون

گواهی تعهد به تعالی

لوح تقدیر و افتخار واحد نمونه استان گیلان

لوح تقدیر محصول برتر سال81-80

 

سال 1377

لوح تقدیر در امرتولید و قطع وابستگی

لوح تقدیر به پاس فعالیتهای ارزنده مدیریت و کارکنان

لوح تقدیر در جهت نیل به خودکفایی صنعتی و قطع وابستگی

سال 1370

پروانه تحقیق و توسعه

 

سال 1369

لوح تقدیر و افتخارتولید کننده نمونه