مشتریان گرامی

ضمن سپاس از خرید شما،

شرکت صنعتی پارس خزر به پاس خرید شما، در فروش اینترنتی محصولات خود مقرر نموده است که ۵ درصد از مبلغ هر سفارش مشتریان محترم را بعنوان هدیه ریالی برای خرید بعدی شما فعال نماید. جهت استفاده از این هدیه ایجاد شده، کافی است پس از سفارش و تحویل نهایی آن، در بخش حساب کاربری از قسمت کدهای تخفیف، هدیه خود را دریافت نموده و در سبد خرید سفارش بعدی، آن را اعمال و از تخصیص کد اطمینان حاصل نمایید.

  1. کدهای فعال در بخش سبد خرید هم قابل مشاهده خواهند بود اما توسط خریدار محترم حتما بایستی اعمال گردد.
  2. ایجاد کد تخفیف پس از تحویل خرید در پنل کاربری فعال می شود و در صورت لغو سفارش، حذف خواهد گردید.
  3. اعتبار هدیه ریالی از تاریخ تغییر وضعیت سفارش به "ارسال شده" سفارش قبلی به مدت یک ماه می باشد.
  4. در حال حاضر حداقل خریدی برای استفاده از هدیه منظور نشده است و چنانچه مبلغ هدیه از مبلغ سفارش بیشتر باشد، مابقی آن، بصورت کد جدید در حساب کاربری مشتری منظور خواهد شد.