حقوق مصرف کنندگان

گزیده ای از افتخارات شرکت صنعتی پارس خزر

لیست گزیده ای از تقدیرنامه ها، گواهینامه ها و موفقیت های کسب شده
 • 1384

  لوح تقدیر و افتخار واحد نمونه دوستدار کارگر

  لوح تقدیر و افتخار واحد نمونه دوستدار کارگر : اهداء کننده : مدیر کل تامین اجتماعی استان گیلان
 • 1383

  لوح تقدیر کارآفرین واحد نمونه و مسئول کنترل کیفیت برتر استان گیلان

  لوح تقدیر کارآفرین واحد نمونه: اهداء کننده : کار و امور اجتماعی استان گیلان
  لوح تقدیر مسئول کنترل کیفیت برتر استان گیلان: اهداءکننده: استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان
 • 1382

  لوح تقدیر تشکر و قدردانی واحد نمونه ، گواهی تعهد به تعالی،واحد نمونه استان گیلان ،محصول برتر سال81-80

  لوح تقدیر تشکر و قدردانی واحد نمونه: اهداء کننده : وزیر صنایع و معادن
  گواهی تعهد به تعالی: اهداءکننده: جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی
  لوح تقدیر و افتخار واحد نمونه استان گیلان: اهداءکننده: مدیر کل استان گیلان
  لوح تقدیر محصول برتر سال81-80: اهداءکننده: وزیر صنایع و معادن
 • 1377

  لوح تقدیر در امرتولید و قطع وابستگی و لوح تقدیر به پاس فعالیتهای ارزنده مدیریت و کارکنان

  لوح تقدیر در امرتولید و قطع وابستگی: اهداء کننده : وزیر صنایع
  لوح تقدیر به پاس فعالیتهای ارزنده مدیریت و کارکنان: اهداءکننده: وزیر کار و امور اجتماعی
 • 1370

  پروانه تحقیق و توسعه

  پروانه تحقیق و توسعه : اهداء کننده : وزیر صنایع
 • 1369

  لوح تقدیر و افتخارتولید کننده نمونه

  لوح تقدیر و افتخارتولید کننده نمونه : اهداء کننده : سازمان صنایع ملی ایران