دريافت نظرات و پيشنهادات

در خصوص بهبود و يا نقص محصول و پيگيري موارد ذكر شده


صداي مشتري


مركز تماس مشتريان: تهران 4706 شهرستان ها: 0214706
سامانه پيام كوتاه مشتريان: 0214706
سامانه پيام كوتاه فروشندگان: 02142380
سامانه پيامكي ارتباط با فروشندگان: 02142380

دفتر ارتباط با مشتريان


تهران- خيابان سپهبد قرني- كوچه شريف- پلاك2- طبقه چهارم
مركز تماس مشتريان: تهران 4706 شهرستان ها: 0214706
فكس: 88812484 (021)