شركت پارس‌خزر با گستردگي نمايندگان خدمات پس‌از فروش در سراسر كشور اميدوار است كه بتواند رضايت هرچه بيشتر مشتريان محترم را فراهم نمايد.

شرايط گارانتي محصول

مدت زمان گارانتي كليه محصولات شركت صنعتي پارس خزر به مدت 25 ماه مي باشد. در طي اين مدت مصرف كنندگان محترم مي توانند با مراجعه به مراكز خدمات پس از فروش در سراسر كشور كه آدرس آنان در قسمت خدمات پشتيباني درج شده است مراجعه نمايند. شروع تاريخ گارانتي و همچنين ارائه هرگونه خدمات گارانتي صرفا منوط به درج امضاء، تاريخ خريد و مهر فروشگاه بر روي ضمانت نامه و یا سرویس کارت مي باشد. بنابراين حتما از فروشنده بخواهيد برگه ضمانت نامه و يا سرويس كارت پارس خزر را با درج تاريخ خريد، ممهور به مهر فروشگاه نمايد. ارائه ضمانت نامه و یا سرويس كارت پارس خزر ( با درج تاريخ+ ممهور به مهر فروشگاه) هنگام مراجعه به مراكز خدمات پس از فروش الزامي است.

همچنين براي فعال نمودن گارانتي محصول مي توانيد حداكثر تا يك هفته پس از تاريخ خريد، سريال شناسايي محصول را به سامانه 0214706 پيامك نماييد و يا حداكثر تا يك هفته پس از خريد، با مراجعه به آدرس www.parskhazar.com/cclub به عضويت باشگاه مشتريان پارس خزر درآمده و با ثبت سريال شناسايي محصول، خدمات گارانتي خود را فعال نماييد.

موارد زير مشمول شرايط ضمانت نامه نخواهد شد:
  • هرگونه ضرب ديدگي و شكستگي ناشي از سقوط و يا حمل و نقل نادرست.
  • استفاده نادرست از محصول ( عدم توجه به نكات درج شده در دفترچه راهنماي محصول)
  • لوازم جانبي و قطعاتي كه بر اثر كار فرسوده شده باشند.
  • استفاده از قطعات متفرقه ( غير اصلي)
  • باز كردن و دستكاري دستگاه توسط افراد غير مجاز.

مشتریان گرامی توجه فرمایند که در هنگام خريد محصول، كارت گارانتی مي بايست توسط فروشنده مهر و امضا شده و تاريخ فروش محصول روي كارت درج شود. كارت ضمانت مهر شده را نیز می بایست هنگام مراجعه به مراكز خدمات پس از فروش ارائه فرمایید در غير اينصورت محصول شامل گارانتي نخواهد بود .