رديفكد كالاشرح كالاقیمت مصرف كننده با عوارضتعداد در کارتن
190110200پنكه روميزيES203017260001
290110300پنكه روميزيٍES204015900001
390110500پنکه روميزيES301016600001
490120100پنکه پايه بلندES401021890001
590120200پنكه‌ پايه‌ بلندES402022440001
690120300پنکه پايه بلندES403021890001
790120400پنکه پايه بلندES4060RW27590001
890120500پنکه پايه بلندES4010RWKM26660001
990120600پنکه پايه بلندES4010S22830001
1090120700پنکه پايه بلند-ES4070R27910001
1190130100پنكه تلسكوپيES502019680001
1290130200پنکه کنترل دارES503026110001
1390140200پنکه ديواري کنترل دار-ES7020WKAI22000001
1490150100پنکه سقفي سايا FC140-3W-AW16340001
1590160100پنکه سه کارهES9010R34300001
1690110706پنكه روميزي ES8010W19810001
1790120900پنكه پايه بلند شيبا 37270001
1890121000پنكه پايه بلند آدو FSR-ADO (سفيد و مشكي)29310001
1990110800پنكه روميزي ريما بدون كنترل17170001
2090110900پنكه روميزي ريما با كنترل19750001
2190150400پنكه سقفي پاور18130003
2290150300پنكه سقفي اربيت Monsoon17100001
2390111000پنکه رومیزی آنتیک 12 اینچ( برنز- سبز)21580001
2490111003پنکه رومیزی آنتیک 16 اینچ- برنز27030001
2590220180پلوپز صادراتي RC101E-230V29070004
2690220181پلوپز صادراتي RC101G-230V25960004
2790220182پلوپز صادراتي RC101E-110V33180004
2890220280پلوپز صادراتي RC181E-230V31500004
2990220281پلوپز صادراتي RC181G-230V28130004
3090220282پلوپز صادراتي RC181E-110V36540004
3190220380پلوپز صادراتي RC271E-230V33110004
3290220381پلوپز صادراتي RC271G-230V33300004
3390220382پلوپز صادراتي RC271E-110V38630004
3490221402پلوپز 61 دونفره صادراتي 230 ولت29070006
3590220100پلوپز-RC101TS17970001
3690220200پلوپز-RC181TS21020001
3790220300پلوپز-RC271TS24460001
3890221300پلوپز سفيدRC-361TSW31810001
3990220500پلوپزتيان - RC101TYAN19420001
4090220600پلوپزتيان‌RC181TYAN22590001
4190220700پلوپزتيان‌ - RC271TYAN25450001
4290220800پلوپز کندوجRC-101TSP (سفيد-زرد)16850001
4390220900پلوپزکندوج‌ RC181TSP (سفيد-زرد)20150001
4490221000پلوپز کندوج RC271TSP (سفيد-زرد)22890001
4590221400پلوپزتايمردار دونفره RC-61Tyan19050001
4690221401پلوپزتايمردار دونفره 61TSN19050001
4790230100پلوپز- آر‌ام‌ پزRCSC10116480001
4890230200پلوپز- آر‌ام‌ پزRCSC18119610001
4990230300پلوپز- آر‌ام‌پز-RCSC27123300001
5090240100پلوپز- گرم‌نگهد‌ارRCW10118560001
5190240200پلوپز- گرم‌نگهد‌ار-RCW18121730001
5290240300پلوپز- گرم‌ نگهد‌ارRCW27125450001
5390260100پلوپز ديجيتال - DMC-181P34100001
5490220205پلوپز RC-181TYAN-N24300001
5590240101پلوپزهوشمند تفتان 101  23380001
5690240201پلوپز هوشمند تفتان 18127350001
5790260500پلوپز 181 پلازا47430001
5890260600پلوپز 101 پلازا 43600001
5990260900خوراك پز چند كاره كالج18930006
6090260800پلوپز مولتي كوكر27090001
6190260700پلوپز ديجيتال DMC-10131480001
6290220206پلوپز 181TSN پارس خزر21510001
6390250100ظرف‌ بخارپز - STD-18114500012
6490250303بخارپز ديجي استيل22660001
6590250302بخارپز مولتي استيل21220001
6690250300بخارپزFS-12000P19220001
6790310500چرخگوشت‌MG1100P25860001
6890310200چرخگوشت با موتور 740 واتMT120032290001
6990310300چرخگوشت باکليدبرگردان MG1400R35610001
7090310310چرخ گوشت نقره اي متاليك 1400R35610001
7190310701چرخگوشتMG-1500SP37470001
7290310601چرخگوشت کليددارMG-1600P38800001
7390310603چرخ گوشت نقره اي1600 (متاليك-مشكي)38800001
7490310900چرخ گوشت غذاساز49100001
7590311000چرخ گوشت بوفالو47900001
7690310801چرخگوشت سايا(پوت جديد)MG180036910001
7790410300آبميوه گيري-JC700P13660001
7890410400آبميوه گيري تفاله جدا آوواكادو (سفید/ نقره ای مشکی)20950004
7990420300آبميوه گيري - مخلوط كن 645 پي23630004
8090430100آبميوه گيري سه کارهJBG610P(A)25930001
8190430200آبميو‌ه‌گيري‌ سه‌ كار‌ه‌ JBG610SP27390004
8290440200آب مركبات گيرليموناد94600012
8390440300آب مركبات گير پالپ پارس خزر125900012
8490440400آب مركبات گير سيتروس پارس خزر77900012
8590430500آبميوه گيري سه كاره ويتاملون31560004
8690410600آبميوه گيري تايگر پارس خزر36370003
8790430600آبميوه گيري ويتافروت با پارچ پلاستیکی35080001
8890430601آبميوه گيري ويتافروت با پارچ شيشه اي36830001
8990520100هواكش خانگي 10*1017600020
9090520200هواكش خانگي 12*1218700020
9190520300هواكش خانگي 15*1520300012
9290510000هواکش30AP8790001
9390611307جاروبرقي VC80834140001
9490611600جاروبرقي 2200 (آبي- قرمز طوسي- مشكي نقره اي)47230001
9590611800جاروبرقي 2000 پارس خزر (قرمز- زرد- نقره اي)39170001
9690612700جاروبرقي turbo 200034340001
9790611203جاروبرقي 707 آلفا37690001
9890620300جارو دستي اتومبيل(طوسي) CVC1219590008
9990620500جاروشارژي سايا سفيدHVC-414128800012
10090612500جاروبرقي عصايي مرلين (بنفش، آبي، نارنجي)21790001
10190620600جارو شارژي شارك21840006
10290612300جاروبرقي 1900 ECO29870001
10390612200جاروبرقي 1900 ECO بوش31170001
10490612400جاروبرقي 1800 ECO27640001
10590612100جاروبرقي 2500w-kompressor65340001
10690710100سشوارHD861P43000024
10790810300غذا ساز 11 کاره سفيد- CFP_11033830001
10890810200غذا ساز 6 کارهFP400L12130001
10990810600غذاساز-مكمل جادويي چرخگوشت ، آبميوه گيري78300012
11090830100آسياب مخلوط کن- BG300P13590002
11190830201آسياب مخلوط کن-BG-310P14010002
11290820100آسياب‌ M-L320P92100012
11390830300آسياب مخلوط كن BG-330P15700002
11490840100سبزي خردکن-VG7000P18820004
11590850100همزن وخردکن دستي(ايستاده)HB5503AP13070006
11690850101مخلوط کن‌‌ دستيHB5501AP82500012
11790850300خرد کن CP802P101800012
11890850400خردکن مخلوط کنQMC20 (زرد-سبز-بنفش-قرمز)11780004
11990850900خردكن ‏/ ‏مخلوط كن شوگان SMC سايا‏ (خاكستري-بنفش) 15730004
12090810900غذاساز ژوپيتر7840008
12190811000گوشكوب هم زن برقي اوربيتال ميكس19970001
12290830400خردكن مخلوط كن اسموتي ساز كارن21180001
12390860300خردكن امگا (سفيد و نقره اي)17880008
12490851100خردكن مخلوط كن امگا پلاس22140006
12590850800خردكن سالسا17390006
12690820200آسياب چيلي10750004
12790860100خردکن GR-123P (سفيد و نقره اي)14740008
12890910900توستر سايا سفيد - TO-18CRK25580001
12990911000توستر سايا مشکيTO-18CRKS26270001
13090911100توسترسايا 28 ليترTO-28CRKS (مشكي)35600001
13190911500توسترسايا TO-28CRK (سفيد)33950001
13290912000توستر ولكان 1016500001
13390912100توستر ولكان 2030250001
13490912200توستر ولكان 3539600001
13590911400توستر 45 ليتري سايا43550001
13690911600توستر وستا31040001
13790920400سرخ کنFR201428390001
13890920500سرخ كن 201229470001
13990920700ميني سرخ كن ZG10A (سفيد طوسي- سفيد آبي)15840004
14090930201ميوه خشک کن ساياGP-10216040004
14191110100كتري برقيEK2200P75800012
14291110101کتري برقي صادراتيEK2200P81500012
14391120100کتري-قوري -سينيTK-2300P11780006
14491120500چايساز دوكاره 3500 14700004
14591120700چايساز دوكاره 3500 استيل20020004
14691130100دم آوراتوماتيک TK2400P15990006
14791130300دم آور چاينوش22890006
14891110300كتري برقي كريستال19800006
14991130200چايساز -دم آور استيل 300018590006
15091215300اتوبخارکف استيلSI-S 2019440006
15191215400اتوبخارکف استيلSI-S 30111560006
15291215500اتوبخارپروفيلوکف استيلSI-S 41111560006
15391215600اتوبخارکف پلي سراميکSI-PC 2019900006
15491215700اتوبخارکف پلي سراميکSI-PC 301 12130006
15591215800اتوبخارپروفيلوکف پلي سراميکSI-PC 411 12130006
15691216300اتوبخارSI-PC 301 كف دياموند نقره اي12130006
15791216400اتوبخارپروفيلوSI-PC 411 كف دياموند نقره اي12130006
15891217400اتو بخار پلاتينيوم سایا12100006
15991217300اتو بخار رينيوم سایا9900006
16091217500اتو بخار پالاديوم سایا15400006
16191217600اتو بخار واناديوم سایا13750006
1623اتو بخار با کف سرامیک مدل 503A (قرمز، بنفش)15550006
16391216600اتو بخار با کف استیل مدل 601 - پارس خزر15250006
1645اتو بخار با کف دیاموند مدل 702A پارس خزر17850006
16591216800اتو بخار با كف سراميك 503 پارس خزر (قرمز، بنفش)14760006
16691216700اتو بخار باكف دياموند نقره اي مدل 702 پارس خزر (سفيد، مشكي، كرم)16940006
16791216500اتو بخار با كف دياموند نقره اي مدل 602 پارس خزر (بنفش، آبي)15850006
16891215900اتو كف استيل پارس خزرSI-S 501 (صورتي-آبي_سبز)131800010
16991216100اتو كف دياموند/کف سرامیک نقره ايSI-DS 501(صورتي-آبي_سبز)14150006
17091510100ترازوي ديجيتاليDS-5000P (سفيد- زرد)80500016
17191610200ساندويچ ساز ساياAJ301122410004
17291610100ساندويچ ساز SM850P (مشكي- سفيد- زرد)13980008
17391710100کباب پز برقيBBQ-2000V2/BBQ-200G227840001
17491810100تصفيه هوا سايا60245770004
17591810600تصفيه هوا بلواسكاي سايا116570001
17691810200تصفيه هوا ساياKF-P2249740003
17791810300تصفيه هوا ساياKF-P23A43440003
17891810400تصفيه کننده هواي ساياKC-M260UV68120002
17992010100بخارشوي 8500 پارس خزر24750004
18092010101بخارشوي ساياBZ-42624750004
18192020100 بخارشوي T.REX24750004
18292210100فودسيور 21R-A12345P6670006
18392220100فودسيور 21Q-A12345P7450006
18492230100فود سيور 21B-A12345P6110006
18592240100فود سيور FL-1B 1.2/2.3/3.344400012
18692250100فود سيور FL-1B 2/3.2/4.752800012
18792260100فود سيور 21S-A-6P7780006
18819408551فودسيور مستطيلي با ظرفيت 0/75 ليتر9800048
18919408431فودسيور مستطيلي با ظرفيت 1/2 ليتر13700030
19019408521فودسيور مستطيلي با ظرفيت 3/2 ليتر19700012
19116117051پمپ فودسيور39000100
19292250300فودسيور پك لاك44800012
19392250200فود سيور فلاويا47100012
19491010200بخاري کنوکتورفن دار-CH2000TL17850001
19591020300بخاري کنوکتور فن دار - CH-2000TM16480001
19691020500بخاري روميزي - FH-2000P11950006
19791020600فن هيتر ايستاده 2000p21840001
19891030100شومينه برقي 150022530004
19991410400تخم مرغ پز درب پلاستيكي egg morning73200018
20091410401تخم مرغ پز درب استيل egg morning82700018
20191410100تخم مرغ پز ساياRY-999052900012
20291920200لباسشويي تمام اتوماتيك سفيد WM-712160000001
20391920201لباسشويي تمام اتوماتيك نقره ايي WM-712172000001
20491920101لباسشويي تمام اتوماتيك نقره ايي WM-814182500001
20591920100لباسشويي تمام اتوماتيك سفيد WM-814170500001