ضمن تشکر از مشارکت خریداران، مشتریان و اعضاء محترم باشگاه مصرف کنندگان پارس خزر، نتایج قرعه کشی طرح سپاس پارس خزر بر روی پرتال قرار گرفت. بدینوسیله به استحضار برندگان محترم می رساند هدایای ویژه به آدرس پستی ایشان ارسال خواهد گردید.

نتایج قرعه کشی طرح سپاس

یک دیدگاه

  • سلام , مهمان